Zadania cechu

Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną organizacją społeczno-zawodową oraz organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła.

Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989r. (Dz. U Nr 17, poz. 92 z póź. zm. ) i ustawy z dnia 23.05.1981r. o organizacji pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz.235 z póź. zm.) oraz Statutu Cechu.

Zadaniem Cechu jest realizowanie zadań wynikających z ustawy o rzemiośle (z dnia 22 marca 1989 r., Dz.U. 1989 Nr 17 poz.92 z późniejszymi zmianami), w tym utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji rządowej oraz organów jednostek samorządu terytorialnego.

Zadaniem Cechu jako związku pracodawców jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organizacji pracowników, organów władzy i administracji rządowej oraz organów jednostek samorządu terytorialnego.