Kursy dla młodocianych

Ośrodek Szkolenia Cechu Rzemiosł Różnych prowadzi  dla młodocianych kursy dokształcające przygotowujące do egzaminu czeladniczego. Kursy skierowane są do absolwentów gimnazjum chcących podjąć naukę zawodu u pracodawcy i  realizować obowiązek nauki w formie pozaszkolnej.

Kursy prowadzimy we wszystkich zawodach rzemieślniczych , takich jak:

 • Blacharz
 • Blacharz samochodowy
 • Cieśla
 • Cukiernik
 • Dekarz
 • Elektromechanik
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Elektryk
 • Fryzjer
 • Kamieniarz
 • Krawiec
 • Kucharz
 • Lakiernik
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Monter-elektronik
 • Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz-tynkarz
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Operator urządzeń przemysłu szklarskiego
 • Piekarz
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • Tapicer
 • Wędliniarz
 • Wulkanizator

Nauka na kursie dokształcającym trwa 2 lata.

Zajęcia teoretyczne odbywają się raz w tygodniu, w Domu Rzemiosła w Starogardzie Gd.,

W pozostałe dni tygodnia uczeń uczęszcza na praktyki do swojego pracodawcy.

Po zakończeniu 24 miesięcznego kursu dokształcającego uczeń otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu, które niezbędne jest do przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

W ostatnim 3 roku nauki zawodu jest tylko praktyka.

Koszt kursu wynosi 650 zł za rok szkolny.

Więcej informacji w biurze Cechu, pod nr telefonu 58 562 23 69

Pliki do pobrania :

Karta słuchacza

Regulamin