O Cechu

Cech Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim

Nasz Cech zrzesza zakłady rzemieślnicze oraz małe i średnie przedsiębiorstwa różnych branż. Zrzeszonych jest u nas 240 podmiotów (stan na dzień 31 marca 2022r.). Jest to liczba, która utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku lat.

Jesteśmy najstarszą organizacją skupiającą pracodawców w powiecie starogardzkim.

Podstawową działalnością Cechu jest przede wszystkim integracja i utrwalanie więzi środowiska rzemiosła kociewskiego. Zadaniem naszej organizacji jest również szerzenie postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowejpodnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz świadomości zawodowej swoich członków poprzez organizowanie szkoleń, kursów i spotkań różnego rodzaju.

Jesteśmy członkiem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku.