Kurs pedagogiczny

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Dla kogo?
Dla osób pragnących uzyskać kwalifikacje niezbędne do szkolenia pracowników młodocianych.

Gdzie?
Zajęcia odbywają się w Domu Rzemiosła w Starogardzie, ul. Rynek 19.

Jak długo?
Około 8 tygodni, łącznie 90 godzin, w tym 10 godzin praktyki metodycznej.
Częstotliwość zajęć dostosowana jest do oczekiwań uczestników, zazwyczaj 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Kurs kończy się egzaminem państwowym przeprowadzonym przez Komisję akredytowaną przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą MSP w Gdańsku. Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzymują zaświadczenie ukończenia kurs uprawniające do szkolenia pracowników młodocianych.