Operator wózków widłowych

Dla kogo?
Dla osób zajmujących się transportem wewnątrzzakładowym.

Gdzie?
Zajęcia teoretyczne w Domu Rzemiosła w Starogardzie, ul Rynek 19.
Praktyczna nauka jazdy na terenie firmy Help w Starogardzie.

Jak długo?
Około 1 miesiąca, 46 godzin zajęć teoretycznych, 21 godzin praktyki.
Częstotliwość zajęć dostosowana jest do oczekiwań uczestników. Kurs zazwyczaj przeprowadzany jest w godzinach popołudniowych.

Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia ukończenia, uprawniające do obsługi wózków jezdniowych.