Opłaty

Wyszczególnienie czynności od których pobierane są opłaty

S T A W K A

Egzamin czeladniczy

870,25 PLN

Egzamin mistrzowski

1740,51 PLN

Egzamin sprawdzający (przyuczenie do wykonania określonej pracy)

310,80 PLN

Egzamin poprawkowy teoretyczny lub praktyczny wynosi 50% stawki wniesionej

Za nie stawienie się kandydata na egzamin w zawiadomionym terminie potrąca się 50 % stawki wniesionej

Za wycofanie dokumentów złożonych do egzaminu potrąca się 50% kwoty wniesionej

Wszelkich opłat należy dokonywać na następujący nr konta bankowego:

81 1600 1462 1817 4823 9000 0001 (BGŻ PNB Paribas)

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiebiorstw

ul.Piwna 1/2

80-831 Gdańsk