Operator żurawi przeładunkowych HDS

Wymagania:

  • ukończone 18 lat,
  • zaświadczenie lekarskie uprawniające do wykonywania pracy jako operator żurawi HDS.

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchacza do obsługi żurawi przeładunkowych oraz do egzaminu organizowanego przez UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych.