Obsługa burty samowyładowczej

Wymagania:

  • 18 lat,
  • zaświadczenie lekarskie uprawniające do obsługi burty samowyładowczej.

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania zaświadczenia uprawniającego do obsługi burty samowyładowczej oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami.

Program szkolenia przewiduje minimalnie 8 godzin zajęć teoretycznych oraz 2 godziny zajęć praktycznych.

Częstotliwość zajęć dostosowana jest do oczekiwań uczestników. Kurs zazwyczaj przeprowadzany jest w godzinach popołudniowych.