Ośrodek szkolenia

Cech Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gd. w ramach swojej działalności prowadzi

Ośrodek Szkolenia Cechu rzemiosł Różnych , który jest placówką kształcenia ustawicznego.

Ośrodek Szkolenia prowadzi szkolenia doskonalące i kursy zawodowe dla dorosłych i młodocianych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów i szkoleń , które znajdują się w zakładkach :

– kursy dla młodocianych

– kursy dla dorosłych