Oświata zawodowa

Jednym z najważniejszych zadań organizacji rzemieślniczych jest nauczanie zawodu. Rzemiosło dysponuje szeroką ofertą szkoleniową – od zawodów najnowocześniejszych do unikalnych.

Obecnie u pracodawców-rzemieślników zrzeszonych w Starogardzkim Cechu szkoli się około 800 uczniów w ponad 30 zawodach.

Po skończeniu nauki zawodu młodzi rzemieślnicy potwierdzają swoje kwalifikacje przystępując do egzaminów czeladniczych oraz w przyszłości do egzaminów mistrzowskich.

Rzemieślnik posiadający kwalifikacje mistrzowskie w zawodzie oraz ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu może szkolić uczniów w rzemiośle.

Informacje na temat możliwości zdobycia kwalifikacji znajdują się w zakładce egzaminy kwalifikacyjne oraz w zakładce ośrodek szkolenia.

Więcej informacji w biurze Cechu :
tel: 58 562 23 69, 502 225 962
e-mail : biuro@cechstarogard.pl