Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

W dniu 2 kwietnia 2022r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych. Podczas spotkania członkowie wysłuchali sprawozdania Zarządu Cechu za okres sprawozdawczy, sprawozdania finansowego za 2021r. , sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Cechowego.

Podjęte zostały uchwały w sprawie przedstawionych sprawozdań i w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego na 2022 rok  oraz wysokości składek członkowskich na 2022r. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Walne Zgromadzenie jest doskonałą okazją do wyróżnienia i podziękowania zasłużonym rzemieślnikom . Wyróżniający się członkowie otrzymali odznaczenia oraz podziękowania.

Odznaki Izby Rzemieślniczej „Rzemiosło za Zasługi” otrzymali : Radosław Najda, Piotr Cholewa, Ramzes Pawłowski , Marek Łaski.

Podziękowania w formie statuetek za wkład i działalność społeczną na rzecz Starogardzkiego Cechu otrzymali : Zdzisław Adrych, Radosław Najda, Ramzes Pawłowski, Krzysztof Wasielewski, Mirosław Czerski.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.